Umowa kupna - sprzedaży samochodu osobowego dwóch właścicieli - wzór

Chcąc nabyć lub sprzedać samochód nieodzowne staje się zrealizowanie kilku formalności - podstawowym dokumentem, obowiązkowym podczas podobnej transakcji okazuje się umowa kupna sprzedaży samochodu. Tworzona w określony sposób, powinna zawierać konkretne informacje, odnoszące się do danych osobowych stron transakcji, jak również stanu pojazdu i warunków sprzedaży. Jak wykreować idealną umowę? O tym w poniższym tekście.

Umowa kupna - sprzedaży samochodu osobowego dwóch właścicieli - wzór

Umowa kupna sprzedaży samochodu
Warto zaznaczyć, że wspomniana umowa powinna występować w dwóch egzemplarzach, których wygląd nie musi być identyczny - ważne, żeby zawarte w nich informacje zgadzały się ze sobą. Umowa może zostać sporządzona w formie drukowanej lub czytelnym pismem odręcznym. Podpisana przez obydwie strony przystępujące do transakcji, staje się dokumentem wiążącym.

Co należy zawrzeć w treści umowy?
Z pewnością podstawowe informacje dotyczą osoby sprzedającej oraz kupującej określony pojazd - dane osobowe powinny uwzględniać te, które zawarte są w dokumencie tożsamości. Staje się to istotne z uwagi na późniejszą możliwość identyfikacji danej osoby.

Charakterystyka pojazdu, będącego przedmiotem transakcji odnosi się do marki, modelu oraz rocznika samochodu, jak również numeru nadwodzia oraz numeru rejestracyjnego. Warto także pokusić się o zapisanie stanu licznika, w celu określenia przebiegu pojazdu. Dodatkowo należy opisać stan pojazdu podczas zawierania transakcji - wszelkie wady i usterki powinny być uświadomione osobie kupującej i określone w podpisywanej umowie.

Istotny staje się zapis o kwocie transakcji oraz formie jej uiszczenia.

Warto ponadto zawrzeć w umowie klauzulę o odpowiedzialności ponoszonej za szkody, które zostały celowo ukryte przed kupującym.

Po zakupie pojazdu - czynności kupującego
Osoba, która nabyła samochód powinna zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych - ma na to czternaście dni, w czasie których musi odwiedzić Urząd Skarbowy właściwy dla konkretnego miejsca zamieszkania oraz uiścić opłatę. Ponadto samochód należy przerejestrować oraz ubezpieczyć - okazuje się więc, że zakup samochodu wiąże się nie tylko z pokryciem koszów transakcji, lecz także generuje koszty dodatkowe.

Wyznacz trasęKoszty przejazdu
Liczba kilometrów
Średnie spalanie
Koszt paliwa
Koszty przejazdu