Winiety w Czechach - koszty opłaty za autostrady u naszych południowych sąsiadów

W większości krajów europejskich należy uiścić opłaty za korzystanie z autostrad czy też dróg ekspresowych. Choć regulowanie tych zobowiązań odbywać się może w różny sposób w zależności od kraju, dominują dwa systemy. Pierwszy polega na pobieraniu stosownych kwot bezpośrednio przy bramkach wjazdowych na określony odcinek drogi, z czym mamy do czynienia na przykład w Polsce. Drugi zaś nakłada na kierowcę obowiązek zakupu winiety - metoda ta funkcjonuje między innymi u naszych południowych sąsiadów. Planując więc podróż po czeskich autostradach, powinniśmy poznać wymagane w tym kraju opłaty drogowe.

Winiety w Czechach - koszty opłaty za autostrady u naszych południowych sąsiadów

Podstawowe informacje

Kwestią zasadniczą, o której należy pamiętać jest to, iż uiszczanie należności za korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu jest w tym państwie normą. Jeżeli dany odcinek trasy jej nie wymaga, będzie informował o tym dodatkowy szyld z przekreśloną winietą umieszczony pod znakiem symbolizującym rodzaj drogi. Generalnie więc jednak powinniśmy się przygotować na to, że będziemy zmuszeni do nabycia winiety, zwłaszcza jeśli korzystamy z tak zwanych tras przelotowych. Winiety czechy można zakupić na stacjach benzynowych bądź kioskach znajdujących się w pobliżu przejść granicznych, wjazdach oraz zjazdach na autostradę, a także na poczcie. Istnieje również możliwość nabycia winiety przez Internet. Należy pamiętać o tym, aby dokonać jej kupna jeszcze przed wjazdem na płatną drogę.

Jak wypełnić winietę?

Ważną kwestię stanowi poprawne wypełnienie oraz przyklejenie winiety w odpowiednim miejscu na przedniej szybie samochodu. Składa się ona z dwóch części. W pierwszej kolejności trzeba zatem w sposób czytelny wpisać za pomocą długopisu lub niezmywalnego pisaka numer rejestracyjny pojazdu na obu jej odcinkach w wyznaczonych do tego miejscach. Następnie należy większy element przykleić na wewnętrznej stronie przedniej szyby w prawym dolnym rogu - czyli w pobliżu naklejki z numerem rejestracyjnym pojazdu, mniejszy zaś zachować. Może on nam się bowiem przydać podczas ewentualnej kontroli. Jego brak traktowany jest w identyczny sposób jak jazda bez naklejki. Winieta czechy, która nie została przyklejona bądź nie ma wpisanego numeru rejestracyjnego uznawana jest za nieważną. Warto pamiętać także o tym, że przed wjazdem na płatny odcinek drogi należy usunąć nieważne winiety z poprzednich podróży. Jeżeli tego nie dokonamy, grozi nam mandat. Wysokość grzywny za naruszenie przepisów wiążących się z opłatami drogowymi, jaką policja może nałożyć na kierowcę sięga 5000 koron czeskich.

Aktualny cennik

Opłaty za autostrady w Czechach są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od terminu ich ważności, nie zaś od wielkości czy też ciężaru pojazdu. Wyjątkiem jest podział na samochody osobowe - do 3,5 tony i ważące więcej - samochody ciężarowe, których kierowcy zobligowani są do zapłaty elektronicznego myta. Jego wysokość zależy od ilości przejechanych kilometrów, pory dnia oraz parametrów ekologicznych. Opłaty dla kierowców pojazdów ważących powyżej 3,5 tony są obowiązkowe na drogach oznaczonych znakiem litery M, znajdującej się w żółto-pomarańczowym kole na białym tle. Winieta czechy 10-dniowa (D) dla samochodów do 3,5 tony, obowiązująca przez dzień wskazany na niej oraz dziewięć kolejnych dni, kosztuje 310 koron czeskich, zaś miesięczna (M) - ważna od wpisanej daty do tego samego dnia następnego miesiąca - 440 kč. Roczna winieta (R), która obowiązuje przez okres od 1.12. roku ubiegłego do 31.01. roku następnego to wydatek rzędu 1500 kč.

Kwestie dodatkowe

Jeżeli samochód osobowy wyposażony jest w przyczepę to zakup winiety czechy obowiązuje jedynie dla samochodu. Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli ciężar pojazdu przekroczy dopuszczalne 3,5 tony, wówczas kierowca zobligowany jest do uiszczenia myta elektronicznego, co wiąże się z posiadaniem w samochodzie specjalnej mikrofali. Opłaty za autostrady i drogi szybkiego ruchu są w Czechach częstą praktyką. Jeśli chcemy ich uniknąć powinniśmy wybierać bezpłatne szosy bądź podróżować motocyklem, gdyż nie potrzebuje one winiet.

Wyznacz trasęKoszty przejazdu
Liczba kilometrów
Średnie spalanie
Koszt paliwa
Koszty przejazdu